Sdružení Už ti rozumím! na pondělí  12. 10. 2015 připravilo další seminář, na téma autismus. Setkání bude zaměřeno na poruchy autistického spektra , které zajímá nejen rodiče, ale i ostatní, kteří pečují o poruchou postižené.

Zajímá vás ?  Co to je když se řekne:  Porucha autistického spektra ?

Jak vlastně handicapovaný s autismem přemýšlí?  Na co myslí? Proč je takové jeho chování ? Proč  a kdy vznikají problémy? Co zapříčiňuje a co vlastně znamenají ty nepředvídatelné reakce?  Jak problémy spojené s touto poruchou řešit?

Stejně jako jste zvyklí, bude na přednáškovou část navazovat dostatečně velký prostor pro diskusi. Využijte možnosti zeptat se odborníka, ale i ostatních účastníků, na jejich zkušenosti.

Seminář s následnou diskusí povede  Mgr. Veronika Šporclová, psycholožka sdružení Apla – Praha.

Setkání se bude konat   v pondělí 12. 10. 2015 v prostorách Domu armády Praha (DAP) na adrese Vítězné náměstí 4/684, Praha 6, ve 2. poschodí, od 17,00do 20,00 hodin

Cena semináře činí 250,- Kč.

Vstupné lze zaplatit  předem na účet č. ú.   5176439001/5500. Platba na místě je také možná.
Těšíme se na setkání!

Renáta Pouchová – ředitelka sdružení